ജലഭൂപടം, മാന്ത്രികൻ, ഓട്ടോഗ്രാഫ്, മൺവീറ്, വീരാൻ കുട്ടിയുടെ കവിതകൾ, മിണ്ടാപ്രാണി Always In Bloom, A Stroll Grazing Each Other എന്നിവ കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ. ഉണ്ടനും നൂലനും, നാലുമണിപ്പൂവ്, കുഞ്ഞൻപുലി കുഞ്ഞൻമുയലായ കഥ എന്നിവ ബാലസാഹിത്യകൃതികൾ.
കവിതകൾ വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
വീരാൻ കുട്ടിയുടെ കവിതകൾ എന്ന സമാഹാരം ഗലേറിയ ഗാലന്റ് അവാർഡ് നേടി. ചെറുശ്ശേരി അവാർഡ്, പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ കാവ്യപുരസ്കാരം, അയനം എ അയ്യപ്പൻ അവാർഡ്, വിടി കുമാരൻ കാവ്യ പുരസ്കാരം, കെ എസ് കെ തളിക്കുളം അവാർഡ്, തമിഴ് നാട് സി ടി എം എ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം, അബുദാബി ഹരിതാക്ഷര പുരസ്കാരം എന്നിവ നേടി. ബാലസാഹിത്യത്തിന് എസ് ബി ടി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മടപ്പള്ളി ഗവ.കോളജിൽ മലയാള വിഭാഗം മേധാവിയാണ്

അഞ്ചു കവിതകൾ

സൂഫിസത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് വീരാൻ കുട്ടിയുടെ കവിതകൾക്ക്. പ്രണയത്തേയും ഏകാന്തതയെയും വാക്കുകളും അതിനിടയിലെ വിടവുകളുമായി ഇത്രമേൽ ലയിപ്പിച്ചു ചേർത്ത മറ്റാരാണുള്ളത്. എന്നിട്ടും എന്ന കവിതയിൽ,
എന്നിട്ടും ദൈവം ലോകത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാത്തതെന്ത് ?
ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലുമൊരു കോണിൽ 
പ്രണയിക്കുന്ന 
രണ്ടുപേർ ഇരുന്ന് 
സംസാരിക്കുന്നത് തീരാൻ 
കാത്തുനിൽക്കുകയാവും.
അവസാനിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല 
ലോകം ഉടെനെയൊന്നും.
പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് വീരൻ കുട്ടി എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. പറന്നുപോകൂഉൾപ്പെടെ പുതിയ അഞ്ചു കവിതകൾ. 


പറന്നുപോകൂ

അറിയാതെ വീട്ടിനുള്ളിൽ 

പെട്ടുപോയ കിളിയെന്നു തോന്നുന്നുവോ

ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന്?

ചിറകടിക്കൂ

മുറിയിൽ തളം കെട്ടിയ വായുവിനെ

നൃത്തം ചെയ്യിക്കൂ

ശേഷം പറന്നുപോകൂ. 


നൂലിനെക്കുറിച്ച്

സൂചിയെപ്പറ്റി നിർത്താതെ പറയുന്നു,

നൂലിനെക്കുറിച്ച്

പരമാവധി നിശ്ശബ്ദത പാലിച്ചുകൊണ്ട്.

മുറിവുകൾ തന്നു

സൂചി കടന്നുപോയ ശേഷവും,

ചേർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട്

നൂൽ കൂടെയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും.


വേഗം

ഈ കുതിപ്പ്

കുറഞ്ഞ നേരത്തിനേ ഇണങ്ങൂ

ദീർഘകാലത്തെ കടന്നുപോകാൻ

പതുക്കെ

കരുതലോടെയുള്ള

ചുവടുവെപ്പുകൾ വേണം’

ഘടികാരത്തിലെ

മണിക്കൂർസൂചി

സെക്കന്റ്സൂചിയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്.


ഒപ്പം

എനിക്കു മുന്നിൽ നടക്കാനാളെത്ര!

പിന്നിൽ വരാനുമുണ്ടാളുകൾ

എനിക്കു വേണ്ടത് ഒപ്പം നടക്കുന്ന ഒരാളെയാണ്.

ദൈവം ചോദിച്ചു:

ഞാൻ മതിയാകുമോ ? 


ഉരഗമേ

പത്തിയുയർത്തിയുള്ള

ആ ഒരു നിമിഷത്തെ നിൽപ്പിൽ

ഇന്നുവരേയുള്ള മുഴുവൻ ഇഴച്ചിലുകളും

റദ്ദായിപ്പോയിരിക്കുന്നു.


 Login | Register

To post comments for this article